Vyberte stránku

Z praxe : 12 000 senzorů zajišťuje nepřetržitou péči o pacienty

PRTG network monitoring

V nemocnicích v Německu se ročně provede téměř 17 milionů operací (podle GBE Bund ). Při mnoha operacích chirurg sleduje, co se děje v reálném čase na obrazovce, zatímco navádí nástroje … až do okamžiku, kdy obraz uprostřed operace náhle zmizí. Spojení bylo na chvíli přerušeno. V některých situacích to může být pro pacienty i otázka života a smrti. Aby se taková věci nestávaly a bylo zajištěno bezproblémové fungování všech potřebných systémů, rozhodla se Fakultní nemocnice nechat monitorovat IT infrastrukturu i zdravotnická zařízení. 

Jako možné řešení přicházel v úvahu monitorovací software PRTG Network Monitor.

Bezpečný provoz IT systémů a lékařské infrastruktury se stal nezbytným pro zajištění hladké péče o pacienty v nemocnicích. Důležité soubory pacientů a data z vyšetření jsou ukládána digitálně a proto si je mohou ošetřující lékaři kdykoli zobrazit a používat .

Za tímto účelem spolu spolupracují různé systémy. Na jedné straně jsou to zobrazovací zařízení, úložiště obrazových dat, informační systémy a centrální komunikační servery. Na druhé straně je zde klasická IT infrastruktura s přepínači, servery, databázemi a úložnými systémy. Pokud některý z těchto důležitých systémů selže, ať už kvůli hackerským útokům, hardwarovým závadám nebo softwarové chybě, může to v případě nouze ochromit celý provoz nemocnice.

Protože by to mělo dramatické důsledky pro větší skupinu lidí, nemocnice s více než 30 000 hospitalizovanými případy ročně jsou od poloviny roku 2017 klasifikovány jako kritické infrastruktury (KRITIS) a spadají pod ustanovení zákona o bezpečnosti IT. Provozovatelé nemocnic jsou podle toho povinni přiměřeně zabezpečit IT systémy, osobní údaje a procesy prostřednictvím tzv. TOM (technická a organizační opatření) a zajistit tak jejich dostupnost.

Z tohoto důvodu se odpovědní pracovníci Fakultní nemocnice rozhodli monitorovat hardwarová a softwarová prostředí ve svých distribuovaných zařízeních pomocí centrálního nástroje pro monitorování sítě, aby byli včas informováni o možných poruchách.

Byly vyzkoušeny různé produkty, každý se specifickými vlastnostmi nasazení. Fakultní nemocnice hledala produkt, který by se dal využít co nejvíce způsoby v kombinaci s jednoduchou instalací a údržbou. Mezi požadavky patřila dobrá adaptabilita a schopnost monitorování bez agentů. Kromě toho by měl nástroj nabídnout funkce pro správu více uživatelů a jednoduché přidělování oprávnění. Volba padla právě na PRTG od společnosti Paessler.

 

„S těmito senzory máme podrobný přehled o aktuálním stavu zařízení, například MRT, CT, ultrazvukových zařízení a videoendoskopů. Sledujeme nejnestabilnější článek v řetězci DICOM routerů. Jakmile PRTG spustí poplach, víme, že musíme zasáhnout.“

 

IT zaměstnanec Fakultní nemocnice

  12 000 senzorů monitoruje hybridní a distribuovanou infrastrukturu

  Aby bylo možné sledovat všechny relevantní IT komponenty, používají 12 000 senzorů, včetně senzorů ping, SNMP, WMI, XML a HPE Server Health. Každý z nich může monitorovat jeden nebo více parametrů infrastruktury. Fakultní nemocnice pomocí senzorů monitoruje například servery, přepínače a routery, úložná zařízení, VoIP telefony, LAN, webové stránky a VMware.

  Senzory přenášejí informace v reálném čase o stavu systémů, zařízení a aplikací na server monitorovacího softwaru. Tam jsou všechna nasbíraná data přehledně zobrazena na webovém rozhraní. Pro zefektivnění každodenní práce si IT pracovníci fakultní nemocnice od začátku přizpůsobili dashboard svým individuálním pracovním procesům a úkolům. Oddělení IT používá přehledné zobrazovací panely v PRTG k poskytování specifického obsahu určené zaměstnancům mimo IT.

  Vzhledem k tomu, že pacienti Fakultní nemocnice jsou ošetřováni na 26 klinikách na několika místech, musí být všechna monitorovací data shromažďována a vyhodnocována na centrálním místě. Za tímto účelem a pro odlehčení svému základnímu serveru používají IT manažeři tři vzdálené sondy. Ty umožňují monitorování distribuovaných komponent pomocí instance PRTG s jedinou licencí. Pokud některá komponenta selže, IT manažer okamžitě obdrží varovnou zprávu včetně dat v reálném čase prostřednictvím e-mailu, SMS nebo push zprávy. Nemusí tedy nejprve hledat, který systém je v které části budovy zasažen, ale může rychle reagovat.

   “ Tímto způsobem můžeme zabránit selhání aplikací z důvodu plné paměti nebo plné databáze. Naším cílem je vytvořit nepřetržitý end-to-end monitorovací systém, který nám poskytne komplexní přehled. “ 

  Monitorovací nástroj také dokázal pomoci s problémy s externími poskytovateli služeb. „Rychle jsme vyvrátili tvrzení našich poskytovatelů softwarových služeb, že naše úložiště a serverová infrastruktura jsou příliš pomalé , “ říká správce IT v Fakultní nemocnici.

   Senzory DICOM a HL7 zajišťují lékařskou komunikaci

   Datové protokoly lékařské techniky DICOM a HL7 hrají rozhodující roli ve způsobu komunikace nemocnic. Senzory DICOM umožňují monitorovat zobrazovací systémy a přenos obrazových dat v rámci lékařské infrastruktury. 

   HL7 je společný protokol pro přenos dat týkajících se pacienta. S podporou HL7 může PRTG zahrnout do monitoringu systémy jako HIS, RIS nebo LIMS, zajistit přenos dat a monitorovat zainteresovaná zařízení. Nástroj nenačítá žádné osobní údaje, ale pouze informace o množství a trasách dat nebo stavu zařízení.

    Závěr

    Pomocí monitorovacího nástroje PRTG mohou kliniky předcházet výpadkům aplikací, které jsou relevantní pro údržbu příslušných nemocničních provozů. S podporou protokolů lékařských dat DICOM a HL7 nástroj zahrnuje nejen IT komponenty, ale celou lékařskou infrastrukturu v centrálním monitorování. Lze tak zajistit neomezenou péči o pacienty a dlouhodobě také ušetřit prostředky.

     Máte o produkt zájem?

     13 + 4 =

     Monitoruj.cz

     Nabízíme nástroje a služby pro sledování, se kterými Vám ulehčíme spoustu  rutinní práce, předejdeme možným výpadkům a v neposledním ušetříme peníze Vaší společnosti. Vždyť právě úspory financí jsou aktuálním tématem v současném tržním hospodářství.