Produkty

Sledování sítě (network monitoring) je špionáž pro dobrou věc a to je právě to, čím se chce webový portál www.monitoruj.cz zabývat. Na rozdíl od předchozích příkladů monitoringu, je dohled sítě samotnými zaměstnanci vnímán pozitivně. Nejde totiž o sledování jejich činnosti se záměrem zvyšování produktivity práce. Vlastně, monitorování sítě/í je něco, co vytváří lepší atmosféru při práci v síťovém prostředí.

Zatímco si ostatní systémy počítačové infrastruktury plní své pracovní povinnosti, pracují pod určitými stupni zátěže, je vyčleněný alespoň jeden počítač, server nebo soubor počítačů pro monitorování síťové aktivity.

Systém, který dohlíží na spolehlivý a bezproblémový chod Vašeho síťového provozu musí být vždy v bezvadném stavu a v plném provozu. Nejlepším řešením je nechat vyhodnocovací systém v rukou dodavatele monitorovacího systému, který za to vezme 100% zodpovědnost, což znamená, že jeho síť bude zabezpečená proti jakýmkoliv výpadkům elektrického napájení, přinejmenším připojením záložních generátorů. Ve většině případů se jedná o moderní dohledové centra nezapomínající na žádný detail z uváděných potenciálních rizik. Systém monitorování počítačové infrastruktury je tou nejdůležitější součástí vaší sítě, protože je to právě to, co alarmuje, pokud se děje něco špatného.

Monitoring sítě zaznamenává zpomalení nebo celkový kolaps operačních systémů a upozorňuje správce sítě v těchto mimořádných událostech. Takové oznámení může mít formu emailové zprávy, upozornění na pager anebo obyčejnou SMS zprávou. Bez ohledu na to, o kterou upozorňovací formu se jedná, obsah této zprávy o stavu sítě by měl mít nejvyšší prioritu.

Monitorováním sítě lze upozornit správce sítě na problémy způsobené přetížením systému, havárií serveru, ztrátu připojení k síti, výskyt viru, výpadky elektřiny a spoustu dalšího. Kupříkladu informace o výpadku elektřiny je důvodem, proč systém pro sledování sítě musí mít záložní zdroj. Nemůžete být velmi dobře informováni o výpadku elektřiny v případě, že systém, který Vás má právě notifikační zprávou informovat, oznámil taky výpadek elektřiny a zůstal bez alternativního zdroje.

Monitorování sítě prakticky funguje odesíláním „ping“ nebo testů, do každého monitorovaného počítače nebo systému v síti. Pokud systém nereaguje nebo odezva trvá příliš dlouho, systém pro sledování sítě dělá svou práci – obeznámí správce sítě o tomto problému. „Ping“ jsou určeny k okamžité odpovědi, nic jiného neznamená větší problém, než zrovna absence ping.

Softwarová aplikace pro monitorování sítě umožňuje v praxi pravidelné pořizování virtuálních snímků síťového workflow. Případné nesrovnalosti v síťovém workflow jsou zaznamenány a v případě, že se jedná o závažné nesrovnalosti, jsou neodkladně hlášeny správci sítě.

Někteří známí výrobci softwaru vytváří aplikace pro monitorování sítě jako samostatné produkty, další výrobci tvoří software pro monitorování sítě ve větších aplikacích ve sdruženích.

Chceme se taky zmínit o monitorování internetové sítě. I zde může monitoring sloužit taky jako užitečný nástroj – například pro sledování toku návštěvníků na webové stránky, také pro sledování statistik, jako je čas a délka návštěvy, počet navštívených stránek na webu, informace o vstupu a výstupu na konkrétní URL. Tento druh monitorování sítě, jenž se nezabývá zjištěním a hlášením problému, není nezbytně nutný. Přesto je zpětnou vazbou pro administrátory internetových síti, poskytující jim celou škálu zpětných vazeb v podobě analýz.

Na samotný závěr Vás chceme vybídnout se obrátit se na skutečné odborníky, kteří Vám nejenom rádi poradí, ale můžou Vám umožnit si monitoring Vaší síťové infrastruktury vyzkoušet, pochopitelně ZDARMA.

V případě Vašeho zájmu, budeme rádi, pokud využijete náš formulář v sekci PODPORA, v podsekci PORADNA. Pokud nenajdete na své dotazy adekvátní odpověď v naší sekci FAQ, neváhejte se na nás obrátit.

Nezbývá, než Vám popřát: Monitoruj!

* povinné položky

© 2011 Monitoruj.cz|Provozují Administrátoři.cz
Vyrobil: webees.cz s.r.o.